Văn hóa doanh nghiệp ở Viettel

viettel logo

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 6
1. Lý do hình thành đề tài: 6
2. Mục tiêu đề tài: 7
3. Phương pháp nghiên cứu 7
4. Phạm vi nghiên cứu: 7
5. Giới thiệu kết cấu chuyên đề: 8
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN 9
1.1 Khái niêm văn hóa doanh nghiệp : 9
1.2 Đặc điểm  và ý nghĩa của văn hóa doanh nghiệp: 9
1.3 Vai trò của văn hóa doanh nghiệp 10
1.4   Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp 11
1.5 Tình hình phát triển văn hóa doanh nghiệp tại việt nam: 12
1.6 Giới thiệu văn hóa Viettel 17
1.6.1 Văn hóa viettel là gì? 17
1.6.2 Tại sao phải xây dựng văn hóa viettel ? 17
1.6.3 Văn hóa viettel được duy trì và truyền bá như thế nào ? 18
1.6.4 Văn hóa viettel được ánh xạ như thế nào ? 18
1.6.5 Nội dung 8 giá trị cốt lõi văn hóa viettel 19
Kết luận chương 1 19
CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU CÔNG TY VIETTEL – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 20
2.1 Giới thiệu tổng quan về Viettel 20
2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển Viettel 20
2.1.2 Ngành nghề kinh doanh 21
2.1.3 Quan Điểm Phát triển : 22
2.2 Giới thiệu công ty Viettel – Chi nhánh Hồ Chí Minh 22
2.2.1   Quá trình thành lập : 22
2.2.2   Cơ cấu tổ chức : 22
2.2.3   Lĩnh vực hoạt động : 24
2.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 : 24
CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETTEL – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 26
3.1   Giai đoạn chưa xây dựng văn hóa doanh nghiệp (2000- 2003) 26
3.2   Giai đoạn đã xây dựng và áp dụng văn hóa  (Từ năm 2004 đến nay) : 28
3.2.1 Cơ sở mạng lưới hạ tầng : 28
3.2.2 Công tác chăm sóc khách hàng: 31
3.2.3 Thu nhập của cán bộ công nhân viên : 33
3.2.4 Hiệu quả công tác quản lý : 36
3.2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh : 40
3.3   Đúc kết 8 giá trị cốt lõi văn hóa Viettel: 45
3.3.1 Gía trị văn hóa 1: Thực tiễn kiểm nghiệm chân lý 45
3.3.2 Giá trị văn hóa 2 : Trưởng thành qua những thách thức và thất bại 46
3.3.3 Gía trị văn hóa 3 : Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh 47
3.3.4 Giá trị văn hóa 4 :  Sáng tạo là sức sống 49
3.3.5 Giá trị văn hóa 5 : Tư Duy Hệ Thống 50
3.3.6 Giá trị văn hóa 6 : Kết hợp đông tây 52
3.3.7 Giá trị văn hóa 7 : Truyền thống và cách làm người lính 53
3.3.8 Giá trị văn hóa 8 : Viettel là ngôi nhà chung 54
Kết luận chương 3 : 56
Nhận xét : 56
Các kiến nghị : 57
Kết luận : 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

Download:
https://www.sugarsync.com/pf/D6086693_699_822411677
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: