Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán chuyên đề Pháp luật

luat doanh nghiep

Phần 1
PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP

Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới kinh tế và xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam, kết quả phát triển hệ thống doanh nghiệp và vai trò của hệ thống này đối với nền kinh tế Việt Nam được đánh giá hết sức khả quan. Số lượng doanh nghiệp dân doanh thành lập mới không ngừng gia tăng qua các năm, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế – xã hội chung của đất nước và khẳng định sự đổi thay tích cực của môi trường kinh doanh Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tiếp tục thực hiện chủ trương này, Đại hội Đảng XI khẳng định: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển. Các hình thức sở hữu hỗn hợp và đan kết với nhau hình thành các tổ chức kinh tế đa dạng ngày càng phát triển”. Ngoài ra, Đại hội Đảng XI cũng xác định rõ: “Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển.” Định hướng xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần và các thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật càng được khẳng định với chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước đề ra tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI, theo đó “Tập trung phát triển doanh nghiệp nhà nước trong những ngành, lĩnh vực quan trọng có ý nghĩa then chốt của nền kinh tế quốc dâ, chủ yếu thuộc các chuyên ngành kinh tế-kỹ thuật liên quan đến kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, dịch vụ công, ổn định kinh tế vĩ mô. Hoàn thiện thể chế quản lý doanh nghiệp nhà nước, thực hiện quyền và chủ sở hữu nhà nước đối với vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp, bảo đảm công khai, minh bạch tài chính. Đổi mới quản trị và cơ chế hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo hướng chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, cạnh tranh bình đẳng trên thị trường.” Đó là những định hướng lớn cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về doanh nghiệp trong thời gian tới.
Hiện nay, mọi loại hình doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp do nhà nước nắm cổ phần chi phối, đều hoạt động thống nhất theo Luật Doanh nghiệp 2005. Việc ban hành Luật doanh nghiệp 2005 được đánh giá là bước chuyển căn bản, tạo môi trường pháp lý thuận lợi phát triển, xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Luật Doanh nghiệp 2005 áp dụng chung cho các loại hình doanh nghiệp đã thực sự tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, thể chế hoá sâu sắc đường lối đổi mới và chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, mở rộng và phát triển quyền tự do kinh doanh trên tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục đổi mới chức năng nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, phù hợp với các điều ước quốc tế, các thoả thuận đa phương và song phương, đón trước được xu thế hội nhập, góp phần xây dựng và tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh làn mạnh, minh bạch, bình đẳng, ổn định, thông thoáng đủ sức hấp dẫn có sự cạnh tranh cao so với khu vực.

Download:

https://www.box.com/s/l0fo16wpwap09rv3sh4f

Advertisements

2 phản hồi »

  1. don cam said

    cái này phải tải về học để thi xem sao

  2. nang mui said

    tài liệu này cũng hay ra phết đấy nhỉ

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: