Chiến lược giá toàn cầu

chien luoc gia

PHẦN 1: CHIẾN LƢỢC GIÁ SẢN PHẨM TOÀN CẦU  ……………………………………….  1
1.1. Chiến lược định giá sản phẩm toàn cầu ………………………………………………………….  1
1.1.1. Định nghĩa định giá sản phẩm toàn cầu  ……………………………………………………  1
1.1.2. Những vấn đề cần quan tâm khi định giá sản phẩm toàn cầu  ………………………  1
1.1.3. Điều chỉnh giá  ………………………………………………………………………………………  1
1.1.4. Tầm quan trọng của chiến lược giá  ………………………………………………………….  2
1.2. Các nhân tố tác động đến việc định giá toàn cầu  ……………………………………………..  2
1.2.1. Các nhân tố bên trong  ……………………………………………………………………………  2
1.2.2. Các nhân tố bên ngoài  ……………………………………………………………………………  6
1.3. Các bước thiết lập chiến lược giá toàn cầu  ……………………………………………………  10
1.3.1. Phân tích tổng thể thị trường ………………………………………………………………..  11
1.3.2. Xem xét các thành phần marketing mix  …………………………………………………  11
1.3.3. Lựa chọn chính sách định giá  ……………………………………………………………….  12
1.3.4. Xác định chiến lược định giá  ………………………………………………………………..  13
1.3.5. Định mức giá cụ thể  …………………………………………………………………………….  13
1.4. Các chiến lược giá toàn cầu ………………………………………………………………………..  14
1.4.1. Định giá trên cơ sở chi phí (Cost – plus pricing)  ……………………………………..  14
1.4.2. Định giá hiện hành (On-going pricing) ………………………………………………….  15
1.4.3. Định giá hớt váng (Skimming pricing)  …………………………………………………..  16
1.4.4. Định giá trượt xuống theo đường cầu (Pricing of  sliding down the demand
curve)   ………………………………………………………………………………………………………..  17
1.4.5. Định giá thâm nhập (Penetration pricing) ………………………………………………  17
1.4.6. Định giá ngăn chặn (Preemptive pricing)  ……………………………………………….  19
1.4.7. Định giá tiêu diệt (Extinction pricing)  ……………………………………………………  20
PHẦN 2: CHUYỂN GIÁ VÀ CHỐNG CHUYỂN GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG
THƢƠNG MẠI TOÀN CẦU  ………………………………………………………………………………  21
2.1. Khái niệm và bản chất của hoạt động chuyển giá  …………………………………………..  21
2.1.1. Khái niệm  …………………………………………………………………………………………..  21
2.1.2. Bản chất  …………………………………………………………………………………………….  21
2.1.3. Ví dụ minh họa hiện tượng chuyển giá  …………………………………………………..  22
2.2. Nguyên nhân của hiện tượng chuyển giá  ………………………………………………………  24
2.2.1. Nguyên nhân khách quan  ……………………………………………………………………..  24
2.2.2. Nguyên nhân chủ quan ………………………………………………………………………..  25
2.3. Các hình thức chuyển giá  ……………………………………………………………………………  26
2.3.1. Chuyển giá thông qua hình thức nâng cao giá trị tài sản góp vốn  ………………  26
2.3.2. Chuyển giá bằng cách nâng khống trị giá công nghệ, thương hiệu…  …………  26
2.3.3. Chuyển giá bằng cách nhập khẩu nguyên phụ liệu từ công ty mẹ ở nước ngoài
hoặc từ công ty đối tác trong liên doanh với giá cao  …………………………………………  27
2.3.4. Chuyển giá bằng cách làm quảng cáo ở nước ngoài với chi phí cao  …………..  27
2.3.5. Chuyển giá thông qua hình thức nâng chi phí các đơn vị hành chính và quản
lý  ……………………………………………………………………………………………………………….  27
2.3.6. Chuyển giá thông qua việc điều tiết giá mua bán hàng hoá  ………………………  28
2.3.7. Chuyển giá thông qua hình thức tài trợ bằng nghiệp vụ vay từ công ty mẹ  …  28
2.3.8. Chuyển giá thông qua hoạt động tài trợ  ………………………………………………….  28
2.4. Vai trò và hậu quả của chuyển giá trong hoạt động thương mại toàn cầu  ………….  28
2.4.1. Đối với các tập đoàn đa quốc gia  …………………………………………………………..  28
2.4.2. Đối với nước xuất khẩu vốn đầu tư  ……………………………………………………….  29
2.4.3. Đối với nước tiếp nhận đầu tư  ………………………………………………………………  30
2.5. Thực trạng hoạt động chuyển giá của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam  ……..  31
2.5.1. Thực trạng hoạt động chuyển giá ………………………………………………………….  31
2.5.2. Một số ví dụ điển hình về chuyển giá  …………………………………………………….  33
2.6. Các giải pháp của chính phủ Việt Nam nhằm chống lại chuyển giá  ………………….  39
2.6.1. Giải pháp ở hệ thống thuế  …………………………………………………………………….  39
2.6.2. Tăng cường hiệu quả trong bộ phận quản lý và chính sách ………………………  40
2.6.3. Đề xuất nhóm giải pháp về nhân lực  ……………………………………………………..  43
2.6.4. Đề xuất nhóm giải pháp về công nghệ – thông tin  …………………………………..  44
2.6.5. Các đề xuất khác  …………………………………………………………………………………  45
KẾT LUẬN  ………………………………………………………………………………………………………..  47
TÀI LIỆU THAM KHẢO  …………………………………………………………………………………..  48

PHẦN 1: CHIẾN LƢỢC GIÁ SẢN PHẨM TOÀN CẦU
1.1. Chiến lƣợc định giá sản phẩm toàn cầu:
1.1.1. Định nghĩa định giá sản phẩm toàn cầu:
Về cơ bản, định giá sản phẩm cho thị trường toàn cầu không khác việc định giá
cho thị trường quốc tế hay thị trường nội địa. Định giá sản phẩm là việc  làm cho
khách hàng cảm thấy rằng họ nhận được toàn bộ giá trị tương xứng với số tiền mà họ
bỏ ra. Đồng thời nhà quản trị Marketing phải tìm kiếm lợi nhuận hoặc trước mắt hoặc
lâu dài tùy theo mục tiêu chung và những quyết định hiện thời của mình.
1.1.2. Những vấn đề cần quan tâm khi định giá sản phẩm toàn cầu:
Việc quản lý và chiến lược giá trong Marketing toàn cầu có những vấn đề phức
tạp hơn so với Marketing nội địa. Những vấn đề mà nhà quản trị Marketing toàn cầu
quan tâm là:
  Quyết định về giá cho sản  phẩm được sản xuất toàn bộ hay một phần trong
nước và được tiêu thụ toàn cầu.
  Quyết định về giá cho những sản phẩm được sản xuất hoặc tiêu thụ ngay tại thị
trường nội địa nhưng chịu sự kiểm soát từ bên ngoài nước đó.
  Ảnh hưởng của những quyết định về giá tại một thị trường tới những hoạt động
của công ty ở các nước khác.
1.1.3. Điều chỉnh giá:
Việc định giá bao gồm việc định giá ban đầu cũng như việc điều chỉnh giá cả
đã định cho sản phẩm. Thay đổi giá có thể bao hàm một khoản giảm giá hoặc chiết
khấu hoặc bất cứ điều gì thể hiện một mức chênh lệch so với giá ban đầu. Những thay
đổi về giá phải được lập cho những người mua khác nhau:
  Người tiêu dùng cuối cùng
  Những người tiêu dùng trong ngành công nghiệp
  Nhà bán buôn, phân phối hay đại lý nhập khẩu
  Đối tác trong liên minh chiến lược
  Người được cấp giấy phép
  Những công ty con hoặc liên doanh có sở hữu một phần hay toàn bộ

Download:

https://www.sugarsync.com/pf/D6086693_699_056379818

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: