Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Chi phí sản xuất và tính giá thành trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty AVA

báo cáo tài chính

MỤC LỤC

LờI Mở ĐầU1 1
Chương 1: 4
Lý luận chung về quy trình kiểm toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong kiểm toán báo cáo tài chính 4
1.1 Đặc điểm chi phí sản xuất sản xuất và tính giá thành ảnh hưởng đến kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính 4
1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất- giá thành trong báo cáo tài chính 4
1.1.2 Quy định về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành 4
1.1.3 Các thông tin về chi phí sản xuất và giá thành trên Báo cáo tài chính. 8
1.1.4 Các gian lận, sai sót có thể xảy ra với Chi phí sản xuất và tính giá thành 9
1.1.5. Thủ tục kiểm soát nội bộ cần thiết đối với Chi phí sản xuất và tính giá thành 9
1.2 Kiểm toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong kiểm toán báo cáo tài chính 9
1.2.1 Ý nghĩa của quy trình kiểm toán Chi phí sản xuất và tính giá thành trong kiểm toán báo cáo tài chính 9
1.2.2  Mục tiêu của quy trình kiểm toán chi phí sản xuất- tính giá thành 10
1.2.3 Căn cứ để kiểm toán chi phí sản xuất- giá thành 11
1.3 Quy trình kiểm toán Chi phí sản xuất và tính giá thành trong kiểm toán báo cáo tài chính 11
1.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán 11
1.3.2 Thực hiện kế hoạch kiểm toán 12
1.3.3  Kết thúc quy trình kiểm toán Chi phí sản xuất và tính giá thành 14
Chương 2: 15
Thực trạng quy trình kiểm toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam AVA 16
2.1 Giới thiệu về công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam 16
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam 16
2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty AVA 16
2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty AVA 18
2.1.4 Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu và khách hàng của AVA 18
2.2 Quy trình kiểm toán Chi phí sản xuất và tính giá thành trong kiểm toán Báo cáo tài chính do AVA thực hiện 19
2.2.1 Giới thiệu quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do AVA thực hiện 19
2.2.2 Quy trình kiểm toán Chi phí sản xuất và tính giá thành trong Kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty AVA 20
3.Kết luận 23
2.3 Thực tế quy trình kiểm toán khoản mục Chi phí sản xuất và tính giá thành trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty ABC 23
2.3.1. Giới thiệu về hợp đồng kiểm toán và nhóm kiểm toán viên tham gia kiểm toán 23
2.3.2 Quy trình kiểm toán Chi phí sản xuất tại công ty ABC 30
2.4  Nhận xét về quy trình kiểm toán khoản mục Chi phí sản xuất và tính giá thành  do công ty AVA thực hiện 51
2.4.1 Về quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính 51
2.4.2 Về quy trình kiểm toán Chi phí sản xuất và tính giá thành 52
Chương 3: 55
Kiến nghị đối với quy trình kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất và tính giá thành trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam( AVA) 55
3.1 Kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán Chi phí sản xuất và tính giá thành trong kiểm toán Báo cáo tài chính 55
3.1.1 Sự tất yếu phải hoàn thiện quy trình kiểm toán Chi phí sản xuất và tính giá thành 55
3.1.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Chi phí sản xuất và tính giá thành trong kiểm toán Báo cáo tài chính 55
3.2 Điều kiện thực hiện các kiến nghị 61
3.2.1 Về phía nhà nước và các trường học 61
3.2.2 Về phía kiểm toán viên và công ty kiểm toán 62
3.2.3 Về phía các đơn vị khách hàng 63

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
Hình 1.1: Hạch toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 5
Hình 1.2: Hạch toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp 5
Sơ đồ 1.3: Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất chung 6
Hình 1.4:  Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 7
Sơ đồ 1.5: Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 8

Bảng 2.1: Kết quả hoạt động  kinh doanh 18
Bảng 2.2 Chương trình kiểm toán Chi phí sản xuất và tính giá thành của AVA 21
Giấy làm việc 2.1: 24
Giấy tờ làm việc 2.2 Error! Bookmark not defined.26
Giấy tờ làm việc số 2.7 31
Giấy tờ làm việc 2.9: 33
Giấy tờ làm việc số 2.10: 34
Giấy tờ làm việc số 2.11: 35
Giấy tờ làm việc số 2.12 37
Giấy tờ làm việc số 2.13: 38
Giấy tờ làm việc số 2.14: 39
Giấy tờ làm việc 2.15: 40
Giấy làm việc số 2.16: 41
Giấy tờ làm việc 2.17 43
Giấy tờ làm việc 2.18: 44
Giấy tờ làm việc 2.19 45
Giấy tờ làm việc số 2.20: 47
Giấy tờ làm việc số 2.21: 48
Giấy tờ làm việc số 2.22: 49
Giấy tờ làm việc số 2.23: 50
Bảng 3.1: Bảng phân bổ phản ánh mối quan hệ giữa các loại rủi ro 56
Hình 3.1: Quy trình và phương pháp đánh giá tính trọng yếu Chi phí sản xuất- giá thành 57
Bảng 3.2: Bảng kê chênh lệch 58
Bảng sè 3.3: Bảng kê xác minh 58
Bảng 3.4: Câu hỏi về hệ thống KSNB đối với khoản mục chi phí NVL TT. 59
Bảng sè 3.5: Câu hỏi về hệ thống KSNB đối với khoản mục chi phí NCTT 60
Bảng sè 3.6: Câu hỏi về hệ thống KSNB đối với khoản mục chi phí SXC 60

http://yadi.sk/d/mAbP-Woc4_F54
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: